Inici del Contingut

Accés i admissió

 

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

 • Perfil d'ingrés

Es recomana que s’accedeixi a aquests estudis des de l’itinerari d’Humanitats o Ciències Socials, tot i que també poden cursar aquest grau aquells estudiants que tinguin interès per la temàtica del grau i provinguin d’altres itineraris.

S’ha d’haver assolit prèviament un bon nivell en l’ús de les diferents llengües estudiades al grau:

 • un nivell avançat de llengua catalana i castellana,
 • un nivell mitjà-alt d’anglès
 • i un nivell mitjà de francès.
Així doncs, es preveu que els estudiants que cursin aquest grau han de tenir un interès especial a excel·lir en competències lingüístiques en relació amb les quatre llengües que s'imparteixen en aquests estudis per la importància que suposa el domini d'aquests idiomes en les tasques de traducció i, en general, en les diferents tasques relacionades amb la lingüística aplicada.

Amunt

 

 • Nombre de places ofertades

Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos    

UdL Lleida

U.Púb

10


Amunt

 

 • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

 • Estudiants amb PAU i asssimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de FP
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d’accés + 25 anys
 • Estudiants més grans de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

Nota de tall (*)

Curs 2017/2018

PAU / CFGS i FP

-----

Titulats universitaris

-----

Més grans de 25 anys

-----

Més grans de 40 i 45 anys

-----

Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats catalanes fent clic [aquí]

Amunt

 

 • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llistat d'assignatures ponderables

Amunt

 

 • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiant interessat a accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants, que provenen del batxillerat i els majors de 25 anys, respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Així com, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiant en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.

Amunt