Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Doble titulació: Llengües Aplicades i Traducció - Estudis Anglesos    

L’itinerari de doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i Estudis Anglesos, que permet obtenir aquests dos títols en 5 anys, neix amb la vocació de proporcionar una formació complementària als estudiants que es volen especialitzar en anglès, dotant-los de competències pròpies del camp de la lingüística aplicada, que és la disciplina que pretén resoldre els problemes de la societat relacionats amb el llenguatge. Dins aquest àmbit es posarà un èmfasi especial en el camp de la traducció. També es pretén que s’assoleixin coneixements sobre la literatura i la cultura de països de parla anglesa i francesa, en la mesura que aquests són necessaris per a la comunicació intercultural.

És per això que en aquest ensenyament, a més de l'anglès, es treballa també en altres llengües estrangeres, com el francès, garantint un nivell avançat en les dues. A més, els estudiants que cursin aquest doble grau assoliran també fins a un nivell d’expert en les destreses en català i castellà

Díptic del Doble Grau