Inici del Contingut

Guies docents 2018-2019

Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

PRIMER CURS

Codi

S

Assignatura

101252

1

Anglès per a finalitats acadèmiques

101250

1

Introducció a la lingüística

101256

1

Introducció als estudis literaris

101258

1

Introducció als països de parla anglesa

101541

1

Llengua catalana

101276

 1 Francès I

101260

2 Eines de recerca en estudis anglesos

101253

2

Anglès general I

101259

2

Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques

101540

2

Llengua castellana

101264

2

Fonètica i fonologia anglesa

101277

2

Francès II

 

SEGON CURS

Codi

S

Assignatura

101254

1

Anglès general II

101257

1

Panorama històric de la literatura en anglès

101273

1

Historia i societat del Regne Unit

------

1

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101292 Autobiografia en anglès

101265

1

Gramàtica i significat en anglès

101565

 1 Tècniques de comunicació oral i escrita (castellà)

101267

2 Lingüística aplicada en anglès

101255

2

Anglès general III

101251

2

Analitzar textos en anglès

101279

2

Desenvolupar habilitats escrites en anglès

101088

2

Llengua francesa III

101953

2

Teoria de la comunicació

 

 TERCER CURS (inici curs 2019-2020)

Codi

S

Assignatura

101261

1

Escriptura acadèmica i creativa

------

1

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101282 L'anglès com a llengua global

101290 Literatura comparativa en anglès

101554

1

Traducció de textos cientificotècnics (Anglès i Francès >< Català/Castellà)

101085

1

Fonaments i recursos per a la traducció

101558

1

Mediació lingüística i comunicació intercultural

101089

 1 Llengua francesa IV

101266

2 Llengua anglesa en context

101268

2

La narració breu en anglès

101285

2

Traducció (anglès)

101283

2

Llengües en contrast i en contacte

101551

2

Pràctica traductològica I (Francès > Català/Castellà)

101566

2

Tècniques de comunicació oral i escrita (Català)

 

 QUART CURS (inici curs 2020-2021)

Codi

S

Assignatura

101271

1

Teatre en anglès

------

1

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101291 Fantasia i ciència ficció en anglès

101286 Taller de competències orals avançades en llengua anglesa

101293

1

Taller en literatura i gestió de l'oci

101284

1

Aspectes particulars en llengua i lingüística anglesa

101263

1

Història de la llengua anglesa

101555

 1 Pràctica traductològica inversa I (Català / Castellà > Anglès / Francès)

101262

2 Anglès avançat: oral i escrit

101270

2

La poesia en anglès

101274

2

Història i societat dels Estats Units

101564

2

Cultura i comunicació dels països de llengua francesa

101557

2

Aprenentatge i ensenyament de llengües

101570

2

Pràctica Traductològica II (Anglès / Francès> Català / Castellà)

 

 CINQUÈ CURS (inici curs 2021-2022)

Codi

S

Assignatura

101272

1

Teoria crítica i literatura anglesa

101275

1

Cultura i societat dels països de parla anglesa

101269

1

La novel·la en anglès

101281

1

Ideologia, societat i discurs en llengua anglesa

101552

1

La traducció literària i de textos d’assaig (anglès >< català/castellà)

101553

 1 La traducció literària i de textos d’assaig (francès >< català/castellà)

------

2

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101289 Literatura i cinema en anlgès

101296 Cultura popular en llengua anglesa i el món contemporani

101288 Anglès per a usos tècnics i professionals

------

2

Assignatura optativa del Grau en Estudis Anglesos:

101294 Taller de teatre en anglès

101287 Taller de competències escrites avançades en llengua anglesa

101295 Aspectes particulars en literatura i cultura anglesa

101297

2 Treball final de grau

101569

2

Treball final de grau

101556

2

La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual (anglès i francès > català/castellà)

101568

2

Pràctiques en empresa i / o institucions