Inici del Contingut

Matèria transversal

Les institucions universitàries han d'oferir alguns coneixements i capacitats que són socialment útils per al conjunt dels estudiants, indistintament de la titulació que cursin, i que tenen així un caràcter de formació transversal. La UdL ofereix aquests coneixements i capacitats mitjançant les assignatures de Matèria Transversal (6 ECTS) que consta en els plans d’estudis de tots els graus.

L'alumne del Doble Grau en Lletra-Estudis Anglesos té reconeguda, de manera automàtica, l'assignatura Matèria Transversal, i per tant no l'haurà de cursar.

Tot i això, si l’alumne d'aquesta titulació volgués cursar alguna de les activitats que la UdL oferta anualment com a matèria transversal (http://www.udl.cat/ca/serveis/upd/Oferta_transversal/) ho podrà fer, encara que no podrà reconèixer els crèdits en el Doble Grau en Lletra-Estudis Anglesos perquè aquesta assignatura ja li constarà com a cursada.