Inici del Contingut

Professorat

Coordinadora de la titulació:  Glòria Vázquez García  gvazquez@dal.udl.cat

 

Professor/a

Assignatura/es

Correu electrònic

Baiget, Ester

Gramàtica i significat en llengua anglesa

ebaiget@dal.udl.cat

Block, David

Eines de recerca en estudis anglesos

Lingüística aplicada en anglès

dblock@dal.udl.cat

Borges, Federico

Anglès III

Anglès per a usos acadèmics

fborges@dal.udl.cat

Brufau, Pilar

Desenvolupament de competències escrites en anglès

pbrufau@dal.udl.cat

Domínguez, Emma

Panorama històric de la literatura en anglès

edominguez@dal.udl.cat

Gallego, Lídia

Gramàtica i significat en llengua anglesa

lgallegobalsa@dal.udl.cat

González, Lola

Tècniques de comunicació oral i escrita (castellà)

l.gonzalez@filcef.udl.cat

Irún, Montse

Anglès per a usos acadèmics

Lingüística aplicada en anglès

mirun@dal.udl.cat

Llurda, Enric

Lingüística aplicada en anglès

ellurda@dal.udl.cat

Martín, Xavier

Anglès III

Eines de recerca en estudis anglesos

Fonètica i fonologia anglesa

Teoria de la comunicació

xabierm@dal.udl.cat

Mena, Thais

Anglès I

tmena@dal.udl.cat

Mina, Núria

Història i societat del Regne Unit

Introducció a la cultura dels països de parla anglesa

nuriamina@dal.udl.cat

Parra, Montserrat

Francès I

Francès II

mparra@filcef.udl.cat

Ribes, Salomé

Llengua catalana

salome@filcat.udl.cat

Rizos, Carlos

Llengua castellana

crizos@filcef.udl.cat

Sabaté, Maria

Anàlisi de textos en anglès

maria.sabate@dal.udl.cat

Sabaté, Mariona

Anglès II

msabate@dal.udl.cat

Santaulària, Isabel

Història i societat del Regne Unit

isantaularia@dal.udl.cat

Solé, Cristina

Llengua francesa III

csole@filcef.udl.cat

Valentova, Katerina

Autobiografia en anglès

Introducció als estudis literaris

Introducció a la cultura dels països de parla anglesa

kvalentova@dal.udl.cat

Vázquez, Glòria

Eines informàtiques i aplicacions lingüístiques

Introducció a la lingüística

gvazquez@dal.udl.cat